กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย …

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดงสุวรรณ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียน วิชาการทำขนมไทยโบราณ ระหว่างวันที่ 13 – 20 มิถุนายน 2562 ณ กศน.ตำบลดงสุวรรณ