วันที่ 14 มิถุนายน …

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำแคบหมู 10 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ กศน.ตำบลป่าซาง