วันที่ 12 มิ.ย.2562 …

วันที่ 12 มิ.ย.2562 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านปิน จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เพื่อการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านปิน