กศน.ตำบลสันโค้ง …

กศน.ตำบลสันโค้ง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันโค้ง